خلبان مصری زیر بار دستور فرمانده خود برای بمباران یمن نرفت

سیاسی

یک خلبان مصری از اجرای دستور فرمانده خود برای بمباران مواضع انصارالله در یمن سرباز زده و در بیان علت اقدام خود تأکید کرد که تنها حاضر است اسرائیل را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الغدیر»، یک خلبان مصری دستور نظامی فرمانده خود برای بمباران یمن را رد کرده و حاضر به اجرای آن نشد.

به گفته شاهدان عینی «عبدالعالی قیوم» دستوری مبنی بر بمباران مواضع انصارالله در یمن دریافت کرده بود که در نهایت حاضر به اجرای آن نشد. وی در بیان علت اقدام خود تأکید کرد: ما پرواز را آموختیم تا اسرائیل را هدف قرار دهیم نه اینکه به مبارزه با یمنی ها و کشتار مسلمانان جهان اقدام کنیم.

گفتنی است، پیشتری فرمانده نیروی هوایی مصر با مقامات سعودی توافق کرده بود که قاهره در مقابل دریافت مبلغی، اقدام به پشتیبانی هوایی از عملیات نظامی سعودیها در یمن می کند.