فیلم/ سفر رئیس جمهور افغانستان به هند

سیاسی

بین الملل: «اشرف غنی» از شب گذشته سفر سه روزه خود به هند را آغاز کرد. وی با این امید به دیدار دولتمردان هندی می‌رود که موضع صلح‌جویانه‌اش در قبال طالبان را برای دهلی نو تبیین کند.

فیلم/ سفر رئیس جمهور افغانستان به هندبین الملل: «اشرف غنی» از شب گذشته سفر سه روزه خود به هند را آغاز کرد. وی با این امید به دیدار دولتمردان هندی می‌رود که موضع صلح‌جویانه‌اش در قبال طالبان را برای دهلی نو تبیین کند.