• ۴بازدید

به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرکهای صهیونیستی جولان

آژیر خطر در شهرکهای اسرائیلی بلندیهای جولان به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار لبنان با انتشار خبری فوری از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرکهای صهیونیست نشین بلندیهای جولان خبر داد.

کد N805229

وبگردی