برگزاری تظاهرات گسترده بر ضد عربستان سعودی در صنعا

سیاسی

شرکت کنندگان در تظاهرات گسترده صنعا دخالتهای رژیم عربستان در مسائل این کشور و ادامه تجاوزات آل سعود را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ده ها هزار یمنی با شرکت در تظاهراتی در صنعا ادامه تجاوز سعودی-آمریکایی به یمن را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند این ملت یمن است که برای سرنوشت خود تصمیم گیری می کنند. بر این اساس مردم یمن طرفدار نظام دموکراتیکی که خود آن را انتخاب می کنند هستند نه افرادی که وابسته به عربستان باشند. تظاهرات کنندگان همچنین بر مخالفت با راهکار سیاسی مزورانه، با توجه به ادامه تجاوز سعودی ها تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات از جامعه بین المللی خواستند که تجاوز سعودی ها و محاصره ضد یمن را محکوم کند.