فیلم/ دعوای انتخاباتی در انگلیس

سیاسی

شبکه بی بی سی روز گذشته مناظره انتخاباتی میان رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن برگزار کرده بود اما جنگ لفظی طرفین، مجری برنامه را وادار کرد تا از لفظی رکیک برای ساکت کردن آنها استفاده کند.

انگلیس در تاریخ هفتم می صحنه برگزاری انتخابات عمومی (پارلمانی) خواهد بود و در این میان تلاش احزاب سنتی بریتانیا (کارگر و محافظه کار) برای تصدی کرسی های بیشتر در مجلس عوام و تشکیل دولت بیش از سایرین است. 

در همین رابطه «اد میلیبند» رهبر حزب کارگر انگلیس، و «بوریس جانسون» در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند اما دعوای آنها موجب شد تا مجری برنامه از لفظی زشت برای ساکت کردن آنها استفاده کند. 

فیلم/ دعوای انتخاباتی در انگلیسشبکه بی بی سی روز گذشته مناظره انتخاباتی میان رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن برگزار کرده بود اما جنگ لفظی طرفین، مجری برنامه را وادار کرد تا از لفظی رکیک برای ساکت کردن آنها استفاده کند.