فیلم/کشف سلاح و مهمات از تروریست‌ها در استان السویداء

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه عملیات موفق علیه گروه های مسلح در استان السویداء مقادیری سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط کرد.

فیلم/کشف سلاح و مهمات از تروریست‌ها در استان السویداءبین الملل: ارتش سوریه در ادامه عملیات موفق علیه گروه های مسلح در استان السویداء مقادیری سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط کرد.