نوری المالکی:

بحران کنونی عراق نتیجه یک توطئه بین‌المللی است

سیاسی

«نوری المالکی» معاون رئیس‌جمهور عراق در سخنانی بحران کنونی عراق را ناشی از توطئه برخی کشورهای خارجی علیه کشورهای منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نوری المالکی» معاون رئیس جمهور عراق با اشاره به بحران کنونی این کشور، گفت: بحرانی که هم اکنون گریبان‌گیر عراق شده نتیجه یک توطئه خارجی علیه کشورهای منطقه است.

وی همچنین ضمن هشدار درباره نقشه های گروه های تروریستی در عراق برای هجوم به مؤسسات و نهادهای دولتی تأکید کرد: دولت و ارتش در قبال چنین تلاش های مذمومی دست بسته نخواهند ایستاد و بدون شک با هرگونه اقدامی در این زمینه مقابله خواهند کرد.

المالکی تصریح کرد: پس از سقوط رژیم صدام عراق با بحران های زیادی مواجه شد که از جمله آنها گسترش گروه های تروریستی در آن به شمار می رود.

وی تأکید کرد: هنگامی که به تحولات سوریه و یمن نگاه می کنیم بیش از پیش به توطئه های بین المللی علیه کشورهای منطقه پی می بریم.