فیلم/ادعای فاکس نیوز درباره پاداش۵۰ میلیارد دلاری آمریکا به ایران

سیاسی

بین الملل: شبکه فاکس نیوز شب گذشته میزگردی را با حضور کارشناسان برگزار کرده و در آن موضوعی را مطرح کرد که با خنده و تعجب اغلب حاضرین در این برنامه مواجه شد.

فاکس نیوز این میزگرد را با طرح این پرسش آغاز کرد آیا ایران در ازای امضای قرارداد هسته ای ۵۰ میلیارد دلار پاداش می گیرد؟ 

این سوال با تعجب و خنده کارشناسان حاضر در این میزگرد مواجه شد و اغلب آنها این موضوع را رد کردند. نکته عجیب در طول این میزگرد آن بود که شبکه فاکس نیوز مرتبا بصورت زیر نویس این جمله را نمایش می داد که «وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد نکرده است» اما در کمال تعجب هیچ مقامی از دولت و یا وارت خارجه آمریکا در این برنامه حضور نداشت تا درباره این ادعا توضیح بدهد. 

فیلم/ادعای فاکس نیوز درباره پاداش۵۰ میلیارد دلاری آمریکا به ایرانبین الملل: شبکه فاکس نیوز شب گذشته میزگردی را با حضور کارشناسان برگزار کرده و در آن موضوعی را مطرح کرد که با خنده و تعجب اغلب حاضرین در این برنامه مواجه شد.