مشایی به دنیای سیاست برمی گردد؟

انتخابات مجلس دهم, اسفندیار رحیم مشایی, محمود احمدی‌ نژاد

در تماسي تلفني از او مي‌پرسم از سياست خداحافظي كرده‌ايد؟ مي‌خندد و مي‌گويد: «پس از پايان كارمان در دولت تصميم گرفته‌ام حرف سياسي نزنم.»

روزنامه اعتماد نوشت:
در تماسي تلفني از او مي‌پرسم از سياست خداحافظي كرده‌ايد؟ مي‌خندد و مي‌گويد: «پس از پايان كارمان در دولت تصميم گرفته‌ام حرف سياسي نزنم.» مي‌پرسد چه اتفاقي افتاده است؟ مي‌گويم: «برخي خبرها از احتمال كانديداتوري شما براي انتخابات مجلس از تهران خبر داده‌اند.» تعجب مي‌كند به‌گونه‌اي كه اصلا از ماجرا خبر ندارد. مي‌گويم: سايت دولت بهار به نقل از شما گفته است كه «اعلام كرده‌ام در سياست ورود نخواهم كرد.» بازهم مي‌خندد و مي‌گويد: «من، بعد از پايان رياست‌جمهوري با هيچ جايي مصاحبه نكرده‌ام و با اين سايت هم حرف نزده‌ام و هرگز نگفته‌ام به سياست ورود نمي‌كنم.» مي‌پرسم حالا با همه اين حرف و حديث‌هايي كه درباره خداحافظي شما از سياست وجود دارد آيا به واقع از سياست خداحافظي كرده‌ايد؟
مكثي مي‌كند و مي‌گويد: تصميم ندارم حرف سياسي بزنم. به او مي‌گويم چرا با اين سكوت، خود را سوژه اخبار مي‌كنيد؟ بلندتر از قبل مي‌خندد و مي‌گويد: «اين كشور پر از سوژه است. چرا مدام مشايي را سوژه مي‌كنيد؟من كه كاري به كسي ندارم چرا براي‌تان مهم است كه من از سياست خداحافظي كرده‌ام يا نكرده‌ام؟» توضيح مي‌دهم كه در فضاي رسانه‌اي و سياسي چه خبرهايي گفته و شنيده مي‌شود و چرايي سوال‌ها را بيان مي‌كنم. مي‌پرسم همچون گذشته بيش از آنكه فعاليت سياسي داشته باشيد به فعاليت‌هاي فرهنگي علاقه‌منديد؟ پاسخ مي‌دهد: «پيش از آنكه وارد دولت شوم و از جواني فعاليت‌هاي فرهنگي اولويتم بوده و اگر به سياست هم ورودي داشته‌ام بنا به انجام تكليف بوده است. اما درباره اينكه بخواهيد بدانيد از سياست خداحافظي كرده‌ام يا نه هيچ جوابي ندارم بدهم.»
در كمال احترام نمي‌خواهد حرفي بزند اما بازهم به سوالم گوش مي‌دهد؛ اينكه برخي مدعي شده‌اند رابطه شما با آقاي احمدي‌نژاد همچون سابق نيست صحت دارد؟ مي‌گويد: «اگر رابطه‌مان مثل گذشته نبود من الان از كجا مي‌آيم؟ من و آقاي دكتر احمدي‌نژاد دو برادريم و برادري‌مان تمام نمي‌شود.» درخواست گفت‌وگوي حضوري و طرح همه پرسش‌هاي پر حاشيه را مي‌كنم، مخالفت مي‌كند اما مي‌گويد براي نشست دوستانه آمادگي دارد.
کد N802033