نخست وزير تركيه خطاب به پاپ:

تعداد مسلمانانی را كه توسط صليبی ها كشته شدند اعلام كنيد

سیاسی

«أحمد داود أوغلو» از رهبر كاتوليک های جهان خواست كه تعداد مسلمانانی كه توسط صليبی ها كشته شدند را اعلام كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، طي چند روز اخير مقامات مختلف در كشورهاي مختلف جهان ضمن انتقاد از دولت عثمانی، كشتار ارامنه را بهانه كرده و دولت فعلي تركيه را مورد حمله و انتقاد قرار داده اند. در واكنش به اين انتقادات، «أحمد داود أوغلو» نخست وزير تركيه طي اظهاراتي گفت: ما به تاريخ خود و اجدادمان افتخار مي كنيم. بهتر است كه جناب پاپ تعداد مسلماناني را كه در اندلس توسط صليبي ها كشته شدند اعلام كند.

وي در ادامه افزود:‌ آنهايي كه در پايتخت هاي خود نشسته اند و در مورد كشتار ارامنه توسط تركيه سخن مي گويند هم بهتر است آماري از تعداد مسلماناني كه توسط صليبي ها كشته شدند اعلام كنند. آنها بايد آماري هم از تعداد چچني ها، گرجي ها و ديگر اقوامي كه از ترس كشته شدن توسط مسيحيان در قفقاز به تركيه پناه برده اند، اعلام كنند.

لازم به ذكر است كه پاپ فرانسيس چند روز پيش طي اظهاراتي حوادث سال 1915 را اولين نسل كشي در قرن بيستم ناميد كه توسط تركيه عليه ارامنه رخ داد.

«أحمد داود أوغلو» در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: حزب عدالت و توسعه تركيه، ساخت جنگنده هاي نظامي كه به طور 100 درصد در داخل خاک كشور توليد مي شود را در دستور كار خود قرار داده و اين هدف قرار است تا سال 2023 ميلادي محقق گردد. ما همچنين قصد ساخت تانک، كشتي و زير دريايي هاي تركيه اي را داريم.