• ۸بازدید

پاسخ به اظهارات یک نماینده مجلس در باره همراهان رئیس جمهور در سفرخارجی

ایرنا نوشت:

دبیر هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت اظهارات عضو ناظر مجلس در این هیات مبنی بر تعدد و نوع حضور افراد در هیات همراه رییس جمهور به سفرهای خارجی را خلاف واقع و ناشی از فقدان کارشناسی و نیز اطلاعات غیرصحیح دانست.

محمد علی سام در گفت و گو با ایرنا و در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه افزود: اگرچه سفرهای روسای محترم قوا و همچنین بالاتر از سطح معاونین وزرا در این هیات مطرح نمی شود اما در دوره جدید به دلیل حساسیت های ریاست محترم جمهوری برای محدود بودن همراهان ایشان و نظر به ماهیت وظایف قانونی هیات ، همواره شاهد کاهش در خور در سفرها بوده ایم.

وی با نادرست و غیرمنطقی خواندن ادعاهای مطرح شده درخصوص رعایت مسایل بهداشتی و امنیتی ادامه داد: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری کلا هشت نفر به عنوان هیات همراه حضور داشته اند و 28 نفر مجموعه نیروهای حفاظت، تشریفات و همکاران محترم رسانه ای نیز در کنار هیات حاضر بوده اند که اهمیت حضور آنان براساس ضوابط موجود و پوشش رسانه ای مناسب الزامی است.

دبیرهیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، انعکاس غیردقیق مطالب مطرح شده در جلسات و مرتبط کردن آن با مسایل اجتماعی را غیرمسوولانه دانست و افزود: عزیزانی که اینگونه اخبار را با ادعای دغدغه معیشت مردم و یا بیت المال مطرح می کنند، به افکار عمومی پاسخ دهند که وقتی هیات های 150 نفره و بعضا به صورت فامیلی در گذشته نه چندان دور به سفرهای خارجی با رییس جمهور اعزام می شدند، چرا اینگونه دغدغه ها و مصاحبه ها ابراز نمی شد؟

وی در پایان تاکید کرد: ادعاهایی مانند اعزام خدمه ویژه یا مسوول چک کردن غذا توهین به افکار عمومی است و چنانچه برای این ادعاها مستندات ارائه نکنند، ثابت خواهد شد که طرح این مسایل نه بر مبنای دغدغه معیشت مردم بلکه با شائبه های سیاسی صورت گرفته است.

1717

وبگردی