پاسخ به اظهارات یک نماینده مجلس در باره همراهان رئیس جمهور در سفرخارجی

ایرنا نوشت:

دبیر هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت اظهارات عضو ناظر مجلس در این هیات مبنی بر تعدد و نوع حضور افراد در هیات همراه رییس جمهور به سفرهای خارجی را خلاف واقع و ناشی از فقدان کارشناسی و نیز اطلاعات غیرصحیح دانست.

محمد علی سام در گفت و گو با ایرنا و در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه افزود: اگرچه سفرهای روسای محترم قوا و همچنین بالاتر از سطح معاونین وزرا در این هیات مطرح نمی شود اما در دوره جدید به دلیل حساسیت های ریاست محترم جمهوری برای محدود بودن همراهان ایشان و نظر به ماهیت وظایف قانونی هیات ، همواره شاهد کاهش در خور در سفرها بوده ایم.

وی با نادرست و غیرمنطقی خواندن ادعاهای مطرح شده درخصوص رعایت مسایل بهداشتی و امنیتی ادامه داد: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری کلا هشت نفر به عنوان هیات همراه حضور داشته اند و 28 نفر مجموعه نیروهای حفاظت، تشریفات و همکاران محترم رسانه ای نیز در کنار هیات حاضر بوده اند که اهمیت حضور آنان براساس ضوابط موجود و پوشش رسانه ای مناسب الزامی است.

دبیرهیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، انعکاس غیردقیق مطالب مطرح شده در جلسات و مرتبط کردن آن با مسایل اجتماعی را غیرمسوولانه دانست و افزود: عزیزانی که اینگونه اخبار را با ادعای دغدغه معیشت مردم و یا بیت المال مطرح می کنند، به افکار عمومی پاسخ دهند که وقتی هیات های 150 نفره و بعضا به صورت فامیلی در گذشته نه چندان دور به سفرهای خارجی با رییس جمهور اعزام می شدند، چرا اینگونه دغدغه ها و مصاحبه ها ابراز نمی شد؟

وی در پایان تاکید کرد: ادعاهایی مانند اعزام خدمه ویژه یا مسوول چک کردن غذا توهین به افکار عمومی است و چنانچه برای این ادعاها مستندات ارائه نکنند، ثابت خواهد شد که طرح این مسایل نه بر مبنای دغدغه معیشت مردم بلکه با شائبه های سیاسی صورت گرفته است.

1717

کد N801916