فیلم/ تظاهرات مردم لس آنجلس و درخواستی در مورد ارامنه

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم لس آنجلس با برپائی تظاهرات از دولت آمریکا خواستند تا کشتار ارامنه بدست امپراطوری عثمانی را به عنوان نسل کشی اعلام کند.

دیروز جمعه صدمین سالگرد کشتار ارامنه بود و در این میان تظاهرات هایی در کشورهای مختلف برگزار شد. به رغم فشارهای زیاد بر کاخ سفید برای نسل کشی خواندن این واقعه، دولت آمریکا هنوز این واقعه را نسل کشی نمی داند. 

فیلم/ تظاهرات مردم لس آنجلس و درخواستی در مورد ارامنهبین الملل: هزاران نفر از مردم لس آنجلس با برپائی تظاهرات از دولت آمریکا خواستند تا کشتار ارامنه بدست امپراطوری عثمانی را به عنوان نسل کشی اعلام کند.