این جسد "بی هویت" همچنان روی زمین است

واحد مرکزی خبر نوشت:

وزارت بهداشت عراق اعلام کرد : آزمایش دی ان ای از جسد عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام دیکتاتور معدوم عراق ، به دلیل در اختیار نداشتن نمونه ای از خویشاوندان وی در حال حاضر ناتمام ماند.


به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز، زیاد طارق سخنگوی وزارت بهداشت عراق گفت : برای انجام آزمایش دی ان ای ، نمونه ای از جسد اخذ شده است اما در بانک دی ان ای آزمایشگاه نمونه ای که بتوان نمونه اخذ شده از جسد را با آن تطبیق داد وجود ندارد، در نتیجه تایید یا تکذیب تعلق جسد به عزت ابراهیم الدوری، تا اطلاع ثانوی به تاخیر خواهد افتاد.

وی افزود:« مقام های محلی تاکنون نتوانستند نمونه ای را از خویشاوندان عزت ابراهیم الدوری اخذ کنند و به ما تحویل دهند.»

در آزمایش دی ان ای برای پی بردن به هویت یک فرد، نمونه اخذ شده از او باید با نمونه ای از خودش( نمونه ای که تعلق آن به فرد مورد نظر کاملا تایید شده باشد) یا نمونه یکی از خویشاوندانش تطبیق داده شود.

52261

کد N801105