به بهانه شکست آمریکا در حمله نظامی به طبس؛

تقلای کارتر در پنجه عقاب

کد N800769