حسنین هیکل:

حمله به يمن بخاطر پیامدهای انتقال قدرت در عربستان بود

سیاسی

روزنامه نگار و نویسنده سرشناس مصری گفت حمله به یمن به این خاطر بود که ملک سلمان مي خواهد خود را براي نسل جدید عربستان ثابت كند و اين حمله ارتباطی به اوضاع این کشور نداشت.

به گزارش خبرگزاري مهر، «محمد حسنین هیکل» روزنامه نگار و نویسنده سرشناس مصری گفت: ما در مقابل دولتی قرار نداریم که در یمن می جنگد بلکه مقابل یک جامعه ای هستیم که از درون در حال تجزیه شدن است و مصر بدون این که وارد این درگیری شود، باید در میدان سیاسی حضور داشته باشد.

به گفته وی به راه انداختن عملیات موسوم به «توفان کوبنده» در یمن به اموری برمی گردد که مربوط به انتقال قدرت در عربستان است. در واقع ملک سلمان مي خواهد خود را براي نسل جدید و جوانان كشورش ثابت كند و اين حمله به اوضاع یمن ارتباطی نداشت.

هیکل كه در برنامه «مصر به کدام سمت می رود» در شبکه CBC سخن مي گفت، در ادامه افزود: آنچه رخ داد به طور عمده با انتقال قدرت در عربستان ارتباط داشت. ما در مقابل نسل جدید متفاوتی در عربستان قرار داریم و باید اسباب و انگیزه های این نسل را دریابیم.

وی بیا بیان این که مصر بدون اینکه وارد اوضاع یمن شود، باید به درگیری در یمن نزدیک مي شد و نبايد در میدان حضور می یافت، گفت: ما در مقابل دولتی قرار نداریم که در یمن می جنگد، بلکه مقابل جامعه ای هستیم که از درون در حال تجزیه شدن است. عربستان با استفاده از کمربند ایمنی و سازگاری با داخل و تفکر در چگونگی پیشرفت از طریق مدیریت شکاف ها یا استفاده از فرصت ها می تواند جلوی تجزیه خود را بگیرد اما «توفان کوبنده» هرگز آن کمربند ایمنی و وسیله نجات سعودی نیست.

به اعتقاد این روزنامه نگار کهنه کار این یک اسم نمادین برای عملیات عربستان است که در آن تناقض دیده می شود زیرا ما از یکسو شاهد توفان و گردبادی هستیم که به چیزی اهمیت نمی دهد و از سوی دیگر قاطعیتی دیده می شود که نیاز به تامل دارد. وی در بخش ديگري از اظهارات خود در مورد کنفراس شرم الشیخ گفت: این کنفرانس دچار تنگنا شده زیرا قبل از گفتگوها، تصمیمات اتخاذ شده و حضور طرف هایی که پیش از گفتگو، عمل می کنند نشان دهنده وجود بحران اختلاف دیدگاه ها و گفتمان است.

«محمد حسنین هیکل» در پايان گفت: سخنرانی ملک سلمان در این کنفرانس که از عملیات یمن سخن گفت، مرا به یاد عبارت مشهور سیاستمدار مسيحي مصر، «مکرم عبید» انداخت که گفت: «یا نابود کنید یا نابود شوید»، به طوری که ملک سلمان می گوید این همان تصمیمی است که گرفته ایم.