تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان

سیاسی

مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی گسترده در منطقه «بلاد القدیم»، ضمن ابراز همبستگی با دبیرکل جمعیت الوافق، خواستار آزادی وی از بند رژیم آل‌خلیفه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، صدها نفر از مردم بحرین در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق، در منطقه «البلاد القدیم» زادگاه وی تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه شیخ علی سلمان شدند.

العهد گزارش داد: ساکنان روستای «الدیر» نیز تظاهراتی را در محکومیت سرکوب مردم بحرین توسط نظامیان آل خلیفه برگزار کردند. خودروهای زرهی آل خلیفه برای قلع و قمع تظاهرکنندگان وارد این روستا شده اند.

گفتنی است روز چهارشنبه گذشته جلسه محاکمه شیخ علی سلمان برگزار شد که طی آن دادگاه آل خلیفه حکم بازداشت وی را به مدت یک ماه دیگر و تا روز ۲۰ مِی (۳۰ اردیبهشت ماه) تمدید کرد.