خوشرو در سازمان ملل مطرح کرد:

گسترش خشونت به اسم اسلام، عاملی برای گرایش جوانان به افراط گرایی

سیاسی

سفیر کشورمان در سازمان ملل در خصوص "نقش جوانان در مقابله با افراطی گری خشونت آمیز و ارتقاء صلح" گفت: گسترش خرافه و خشونت به اسم اسلام، از عوامل گرایش جوانان به شبکه جهانی افراطی گری و تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت در خصوص "نقش جوانان در مقابله با افراطی گری خشونت آمیز و ارتقاء صلح" سخنرانی کرد.

وی در سخنرانی خود گفت : امروز جوانان در ارتباط با اسلام و غرب در وضعيت تعارض آميز آشكاري قرار گرفته‌اند. اين شرايط بحراني ريشه در دو واقعيت ظاهرا متضاد و باطنا مكمل دارد. از يك سو شاهد رشد افراطي گري و تروريسم هستيم كه از پايتخت‌هاي كشورهاي غربي تا روستاهاي كشورهاي اسلامي را در برگرفته است و از سوي ديگر گسترش اسلام هراسي و اسلام ستيزي است كه نفرت و ترس را در تار و پود جوامع غربي جاري مي‌كند.

خوشرو افزود: جوانان در متن اين شرايط تضاد آميز در كجا قرار دارند؟ آيا آنها موجد اين شرايطند يا قرباني آن؟ چه كساني اين شرايط را ايجاد كرده‌اند و چه منافعی از اين شرايط مي‌برند؟ نقش جوانان در اين ميان چيست؟ رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران در پيامي خطاب به جوانان در كشورهاي غربي از آنها خواستند كه خود را از بند اين شرايط تخريبي و تحميلي آزاد كنند. ايشان فرمودند:  «امروز كه ابزارهاي ارتباطاتي، مرزهاي جغرافيايي را شكسته است، اجازه ندهيد شما (جوانان) را در مرزهاي ساختگي و ذهني محصور كنند».

سفیر کشورمان گفت: اين مرزهاي ذهني در جهان اسلام كدامند؟ اين مرزها ريشه در ايدئولوژي‌هاي مخربی دارد كه دارای دو ويژگي بارز هستند: الف) ايدئولوژي آلوده به جهل، سطحي نگري و تحجر؛ و   ب) ايدئولوژي خشونت گرا و مبتني بر تكفير و ارعاب؛ مراكزي كه اين ايدئولوژي ها را به اسم اسلام تبليغ مي‌كنند، با صرف ميلياردها دلار از طريق ماهواره ها و شبكه‌هاي اجتماعي و ارتباطاتي هر روز به گسترش خرافه و خشونت دامن مي‌زنند. آنها طعمه خود را از ميان جوانان انتخاب مي‌كنند. جوانان قرباني اين تبليغات به شبكه جهاني افراطي‌گري و تروريسم وصل مي‌شوند. جهان امروز شاهد نمايش نفرت انگيز خشونت در خاورميانه و آفريقاست اما اگر با آن مقابله جدي صورت نگیرد اين خطر افزايش يافته و بزرگترين بحران امنیتی جهاني را ايجاد خواهد كرد.

 نماینده دائم کشورمان در ادامه اظهار داشت: چنين به نظر مي‌رسد كه اين فرايند باعث تشديد اسلام هراسي در غرب شده است، اما شگفتي آنجاست كه مراكز مالي و سياسي و فرهنگي ايدئولوژي‌هاي افراطي و تكفيري در واقع متحدين اصلي پايگاههاي قدرت و ثروت در جهان غرب هستند، همانها كه با رسانه‌هاي جهاني، اسلام را بزرگترين خطر مي‌دانند و بر برخورد خونين اسلام و غرب تاكيد مي‌كنند.

وی در بخش دیگری از سخنرانی گفت: نه ايدئولوژي تكفيري، نه تروريستهاي بين المللي و نه رسانه‌هاي هراس افكن هيچ كدام معرف اسلام نيستند بلكه آنها باعث اسلام ستيزي و نيز كشتار مسلمانانند.

نماینده کشورمان همچنین افزود: در پيام آيت اله خامنه‌اي به جوانان، از آنها خواسته شد خود را از اين بحران ساختگي دور نگهدارند و با روشن بيني و نقادي از ايدئولوژي‌هاي مبتني بر جهل و تحجر فاصله بگيرند. اسلام دين خردورزي و مهرباني است و سيره پيامبر معرف روش زندگي صلح آميز همراه با حكمت و محبت است.

خوشرو در پایان سخنانش گفت: جوانان حقيقت جو و مشتاق بايد سدهاي ذهني ناشي از اسلام هراسي و ايديولوژي هاي تكفيري را بشكنند و با خردمندي و آزادي خواهي مسير نويني در تعامل اسلام و غرب ايجاد كنند. به همت اين جوانان آينده روابط اسلام و غرب، نه بر تهديد و تحريم و مداخله نظامي بلكه بر تعامل سازنده و احترام متقابل مبتني بر حق و انصاف استوار خواهد بود. و اين همان خواست جمهوري اسلامي مبني بر همكاري جهاني براي مقابله با افراطي گري و خشونت است.