آغاز عملیات گسترده طالبان در افغانستان

سیاسی

طالبان افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند عملیات بهاری آنان از روز جمعه با نام «عزم» آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، طالبان افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند عملیات بهاری آنان از روز جمعه با نام «عزم» آغاز خواهد شد.

طالبان افغانستان در این اطلاعیه گفتند در عملیات عزم، نظامیان خارجی و مراکز نظامی آنان، مراکز اطلاعاتی و دیپلماتیک، مقام های حکومت افغانستان، تجمع های نظامی و همچنین نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند.

همچنین در این اعلامیه ذکر شده که حملات انتحاری، حملات نفوذی، هدف قرار دادن قرارگاه ها و مراکز اداری با راکت ها و سلاح های سنگین، حملات مستقیم بر نیروهای امنیتی و حملات هدفمند و چریکی در داخل شهرها، از تاکتیک های مهم عملیات بهاری امسال آنان خواهد بود.