طرح ژاپن برای کمک نظامی به آمریکا در دریای چین جنوبی

سیاسی

نخست وزیر ژاپن طی ماه آینده طرحی را به پارلمان این کشور ارائه می دهد که ارائه کمک لجستیکی به آمریکا در منطقه تحت مناقشه دریای چین جنوبی را امکان پذیر می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت ژاپن از تصمیم این کشور به افزایش نقش غیر تهاجمی خود در دریای چین جنوبی خبر داد. این اقدام در راستای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در این منطقه صورت می گیرد.

در همین راستا، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن قرار است ماه آینده طرحی را به پارلمان این کشور ارائه کند که به وی در صورت تصویب اجازه سوخت رسانی و تجهیز نیروهای آمریکایی را می دهد.

لازم به ذکر است که ژاپن و آمریکا هیچ گونه حق قانونی در منطقه استراتژیک دریای چین جنوبی ندارند. اما، آمریکا به بهانه دفاع از منافع فیلیپین -طبق معاهده امنیتی که با این کشور دارد- از هیچ گونه دخالتی در این منطقه پرهیز نمی کند.

ادعای پکن به حق مالکیت بر بخش هایی از این منطقه و ساخت تعدادی جزیره مصنوعی در دریای چین جنوبی موجب شده که دولت مانیل نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کند. گفته می شود که در روزهای اخیر، فیلیپین از واشنگتن تقاضای کمک نظامی بیشتری کرده است.