فانی در دیدار با رئیس مجلس:

برای آموزش و پرورش مانند بهداشت و درمان تصمیم گیری شود

سیاسی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکلات منابع مالی در این وزارتخانه گفت: انتظار داریم همان تصمیمی که مجلس برای بخش بهداشت و درمان گرفته، برای آموزش و پرورش اتخاذ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی بعدازظهرامروز در دیدار رئیس مجلس با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش که در دفتر کار رئیس مجلس برگزار شد با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش در دولت یازده ارتقای کیفیت آموزشی  و اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت: در پایان سال ۹۳ تبیین نقشه راه اجرای سند تحول به نتیجه رسید و امیدواریم در تدوین برنامه ششم توسعه، سند تحول به عنوان مبنا قرار گیرد.

وی با اشاره به ۵ سیاست وزارت آموزش و پرورش ذیل رویکرد کیفیت بخشی گفت: نخستین سیاست ساماندهی و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش است؛ در سال ۹۳ حدود ۲۵ هزار نیرو بازنشسته شدند و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز به آمار دانش آموزان اضافه شد.

فانی ادامه داد: این در حالی بود که اضافه شدن ۲۰۰ هزار نفر حدود ۱۵ هزار نیرو را می طلبید اما در مجموع حتی یک نفر نیز وارد سیستم نشد و همکاران ما با ساماندهی نیروی انسانی حدود هزار میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی کردند.

وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت های مردمی را دومین سیاست این وزارتخانه اعلام و تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری حدود ۴۰ هزار دانش آموز را با پرداخت یک سوم هزینه ها از مدارس دولتی به غیردولتی فرستادیم؛ در این راستا با به مشارکت گذاشتن بخشی از فضای آموزشی مدارس دولتی با موسسان غیردولتی، برای توسعه مشارکت های مردمی اقدام کرده ایم.

فانی با اشاره به تمرکز زدایی به عنوان سومین سیاست کاری وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در این راستا اقداماتی شروع شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

وی ادامه داد: عملیاتی کردن بودجه چهارمین سیاست آموزش و پرورش بوده است که امسال با اجازه مجلس در نیم درصد از مدارس اجرا شده است؛ همچنین ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی نیز در راستای افزایش اختیارات مدیران و ارتقای بهره وری به عنوان پنجمین سیاست اجرا شده و بر اساس آن در ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه برنامه تعالی مدیریت مدرسه آغاز شده است.

اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش نیاز به منابع مالی دارد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت ساماندهی پرسنل این وزارتخانه برای صرفه جویی در هزینه ها اظهار داشت: اگر بتوانیم طی ۵ سال آینده پرسنل آموزش و پرورش را با کنترل ورودی ها و مدیریت بازنشستگی به حد مناسبی برسانیم، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و بهداشت دو رویکرد مهم دولت ها در سطح جهان هستند تصریح کرد: انتظار داریم همان تصمیمی که برای بخش بهداشت و درمان کشور توسط مجلس گرفته شد،  برای آموزش و پرورش نیز گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اجرای سند تحول ببنادین آموزش و پرورش نیاز به منابع دارد و با توجه به اینکه نقشه راه اجرای سند  تحول نیز تهیه شده است، بدون منابع قطعا قادر به اجرای برنامه ها نخواهیم بود.

فانی همچنین خواستار دائمی قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی توسط مجلس شد و گفت: پیشنهاد ما این است که این قانون به قانون دائمی تبدیل شود و اگر اصلاحاتی لازم بود، بعدا به مجلس ارائه شود.