آغاز نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای عربی در قاهره

سیاسی

رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای عربی برای بررسی اجرای طرح تشکیل نیروی نظامی مشترک میان کشورهای عربی در قاهر نشست تشکیل داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نشست رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح کشورهای عربی در قاهره درخصوص چگونگی ایجاد نیروی نظامی مشترک عربی در قاهره آغاز شد.

«نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب در آغاز این نشست اعلام کرد که چالشهای موجود ایجاد نیروی نظامی مشترک میان کشورهای عربی را ضروری می سازد.