فرانس پرس خبر داد:

نگارش متن توافق جامع هسته‌ای ایران آغاز می‌شود

سیاسی

یک رسانه غربی با اشاره به انجام دور جدید مذاکرات هسته ای ایران در وین، هدف از این گفتگوها را آغاز نگارش توافق جامع هسته ای بیان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سه هفته بعد از حصول تفاهم سوئیس میان ایران و کشورهای ۱+۵ در لوزان، از امروز چهارشنبه کار سخت نگارش توافق جامع هسته ای آغاز می شود. 

نگارش متن توافق جامع هسته ای بر پایه چارچوبی خواهد بود که در لوزان سوئیس تفاهم شده است. 

ایران و کشورهای ۱+۵ تا پایان ژوئن فرصت دارند که به یک توافق جامع هسته ای برسند.