عراقچی پیش از سفر به وین:

موضوع تحریم ها در صدر دستور کار این دور از مذاکرات خواهد بود

سیاسی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان پیش از سفر به وین مهمترین دستور کار دور جدید مذاکرات را رفع تحریم ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در آستانه دور جدید مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ که با هدف نگارش متن تفاهم از روز چهارشنبه ۲ فروردین در اتریش شروع خواهد شد، سید عباس عراقچی عضو ارشد هیات نمایندگی ایران در گفتگو با خبرنگاران تاکید نمود که تمرکز مذاکره کنندگان ایرانی در این دور از مذاکرات موضوع تحریم ها خواهد بود.

عراقچی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد پیش نویس لایحه موسوم به "مرور توافق هسته ای ایران" که اخیرا به تصویب کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا رسیده است و آثار احتمالی آن بر مذاکرات، با تصریح اینکه این موضوع یک مساله داخلی آمریکا است نسبت به عواقب آن بر مذاکرات و ایجاد تردید جدی نسبت به حسن نیت طرف آمریکایی هشدار داد.

وی تاکید نمود: « در حالی این هفته به مذاکرات بازخواهیم گشت که قطعا از هیات نمایندگی آمریکا در مورد این موضوع توضیح خواهیم خواست و در مورد جزییات مرتبط با لغو تحریم ها از آنها اطلاعات دقیق و روشنی مطالبه خواهیم کرد. »

به گفته عراقچی «اگرچه تصمیم کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا یک موضوع داخلی آمریکا است و دولت آمریکا را از تکالیفی که طبق توافق احتمالی بر عهده خواهد گرفت فارغ نخواهد نمود، ولی روشن است که امضای لایحه مزبور اصل بنیادین حسن نیت- که لازمه هر مذاکره موفق و اجرای محصول آن است- را زیر سوال برده و تبعات و آثار منفی خواهد داشت. »

معاون امور حقوقی بین المللی وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری مجدد مسئولیت دولت آمریکا به عنوان طرف حق و تکلیف در حقوق بین الملل، افزود: «یالات متحده آمریکا یکی از چند طرف یک روند مذاکراتی چندجانبه است و این مسئولیت دولت این کشور است که اطمینان حاصل نماید که تکالیفش به ویژه مواردی که به تحریم ها ارتباط پیدا می کند فارغ از مشاجرات سیاسی داخلی آن کشور به طور کامل و با حسن نیت رعایت و اجرا می گردد. در هر صورت تاکنون این امر مورد تفاهم قرار گرفته و پذیرفته شده است که لغو تحریم ها نباید به موضوعات نامرتبط مشروط گردد. این تعهد کلیدی به عنوان یک تکلیف چندجانبه بین المللی نمی تواند تابع آیین های داخلی دولت آمریکا با هر ماهیتی که باشند قرار گیرد. بنابراین دخیل کردن سایر موضوعات فراتر از مواردی که به طور صریح در تفاهم احتمالی پیش بینی می شود، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. البته هرگونه نقض فاحش توافق، خواه توسط ایالات متحده صورت گیرد و خواه از سوی ایران یا سایر طرف ها، دارای تبعات برای طرف ذیربط و برای کل توافق خواهد بود. »

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در پایان بر این نکته تاکید نمود که «جمهوری اسلامی ایران با هدف نهایی کردن توافق با حسن نیت در مذاکرات شرکت می کند و در صورت وجود اراده متقابل و انتخاب صحیح ازسوی طرف مقابل حصول به نتیجه را کاملا ممکن و البته به نفع همه می داند. »