ارتباط مستقیم تجاری میان افغانستان و چین از طریق جاده ابریشم

سیاسی

اشرف غنی در سفرش به چین خواستار ارتباط مستقیم تجاری میان افغانستان و چین از طریق دهلیز واخان شده بود، اگر طرح ساخت راه ابریشم عملی شود، «سین کیانگ» چین از طریق واخان بدخشان به افغانستان وصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نورگل منگل، معاون فنی وزارت فواید عامه افغانستان می گوید: به‌ زودی یک هیأت چینی برای گفتگو درباره‌ ساخت راه ابریشم وارد افغانستان می‌شود.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سفرش به چین خواستار ارتباط مستقیم تجاری میان افغانستان و چین از طریق دهلیز واخان شده بود، اگر طرح ساخت راه ابریشم عملی شود، «سین کیانگ» چین از طریق واخان بدخشان به افغانستان وصل می شود.

اشرف غنی از زمان به دست گرفتن امور اجرایی افغانستان تلاش های زیادی برای احیای راه های تجاری و ترانزیتی افغانستان داشته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این طرح، تاثیر فروانی در اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت و افغانستان را به بزرگترین شریک اقتصادی جهان مبدل خواهد کرد‌.