لبنان بدنبال دریافت غرامت جنگ 33 روزه از رژیم صهیونیستی است

سیاسی

دولت لبنان از طریق سازمان ملل در تلاش است رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت بابت مسائل زیست محیطی ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 وادار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی استار لبنان گزارش کرده است که در جریان حمله سال 2006 رژیم صهیونیستی به لبنان، یک فاجعه زیست محیطی برای لبنان به وجود آمده و خساراتی را به این کشور وارد کرده است.
بر این اساس «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان گفته است رژیم صهیونیستی در سال 2006 به یک نیروگاه برق در این کشور حمله کرده که باعث ورود 10 هزار تن نفت به آب های ساحلی لبنان شده است.
در جریان حمله سال 2006 رژیم صهیونیستی به لبنان، بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و همچنین منازل مسکونی شهروندان لبنانی نابود شد.