فیلم/حملات امروز جنگنده‌های سعودی به «فج عطان» صنعا

سیاسی

بین الملل: سعودی ها در ادامه حملات خود به یمن صبح امروز منطقه فج عطان در صنعا را هدف قرار دادند.

فیلم/حملات امروز جنگنده‌های سعودی به «فج عطان» صنعابین الملل: سعودی ها در ادامه حملات خود به یمن صبح امروز منطقه فج عطان در صنعا را هدف قرار دادند.