فیلم/ پاکسازی محوطه کرملین از طرفداران نمتسوف

سیاسی

بین الملل: پلیس روسیه روز گذشته اقدام به دور کردن افرادی کرد که در اعتراض به کشته شدن «بوریس نمتسوف» در محوطه بیرونی کرملین و محل کشته شدن وی تجمع کرده بودند.

بوریس نمتسوف از مقامات سابق روسیه که در سال های اخیر تبدیل به یکی از منتقدان اصلی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، شده بود. 

نمتسوف از مخالفان برجسته و معاون پیشین نخست وزیری روسیه، روز جمعه هشتم اسفند در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. بر اساس گزارش رسانه های روس، نمتسوف با شلیک چهار گلوله در مرکز مسکو به قتل رسید.

فیلم/ پاکسازی محوطه کرملین از طرفداران نمتسوفبین الملل: پلیس روسیه روز گذشته اقدام به دور کردن افرادی کرد که در اعتراض به کشته شدن «بوریس نمتسوف» در محوطه بیرونی کرملین و محل کشته شدن وی تجمع کرده بودند.