۷۰ درصد مردم افغانستان از نعمت سواد بی بهره اند

سیاسی

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که در کنفرانس ملی سواد آموزی شرکت داشت گفت حدود ۷۰ درصد مردم کشور بی سواد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دانش اظهار داشت: کشور از نظر سواد سطح پایینی دارد و تمامی مشکلات موجود در کشور از جمله ترور، انتحار و جنگ به دلیل نبود سواد و آگاهی مردم است.

وی از برنامه های دولت برای افزایش میزان سواد در کشور خبر داد و گفت: دولت امیدوار است میزان سواد در سال ۲۰۲۰ به ۶۰ درصد برسد.

جنگ های داخلی و ناامنی های مکرر، تحصیلات و سوادآموزی در افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ در سالهای اخیر دانشگاه ها و مدارس زیادی در نقاط مختلف افغانستنان تاسیس شده که نشانه های امید بخشی برای مردم افغانستان است.