روحانی در نشست خبری با اشرف غنی خبر داد:

همکاری اطلاعاتی - امنیتی ایران و افغانستان در برابر باندهای قاچاق

سیاسی

رئیس جمهور موارد مخدر را معضلی برای منطقه، ایران و افغانستان دانست و گفت: قرار شد دوکشور ایران و افغانستان همکاری اطلاعاتی و امنیتی در برابر باندهای قاچاق داشته باشند .

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی در نشست خبری مشترک با محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان با اشاره به گفتگوهایش با همتای افغانی اظهارداشت : در مذاکرات خصوصی دو رییس جمهوری و مذاکرات عمومی بر مساله حل و فصل مهاجرین افغانستانی در ایران تاکید شد.

روحانی ادامه داد: قرار شد همه افرادی که در ایران حضور دارند به دقت ثبت نام شوند تا دو دولت بتوانند نسبت به آنان تصمیم مناسب اتخاذ کنند و افرادی که می خواهند در ایران برای فعالیت کاری یا تحصیل حضور پیدا کنند در چارچوب ویزا و قانونی انجام شود.

وی موارد مخدر را  معضلی برای منطقه، ایران و  افغانستان دانست و گفت:  قرار شد دوکشور همکاری اطلاعاتی و امنیتی در برابر باندهای قاچاق داشته باشند .

رئیس جمهور افزود: همچنین مقرر شد همکاری زیر بنایی در زمینه کشاورزی با افغانستان داشته باشیم تا این کشور دوست بتواند نجات یابند.

ادامه دارد...