تصاویر دلخراش از حملۀ تروریستی مرگبار جلال آباد افغانستان

کد N794506