پارلمان افغانستان روند رای گیری به وزرای پیشنهادی را آغاز کرد

سیاسی

رای گیری اعضای پارلمان افغانستان دربااه وزرای پیشنهادی «اشرف غنی» از پیش از ظهر امروز شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پیش از آغاز رای گیری، «عبدالباری جهانی» وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ به ارائه برنامه های کاری خود پرداخت.

هفته گذشته نیز دیگر وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی برنامه های خود را در پارلمان این کشور تشریح کرده بودند.

قابل ذکر است که با گذشت هفت ماه از استقرار دولت جدید در افغانستان، تنها هشت وزیر و رئیس امنیت ملی توانسته اند از پارلمان رای اعتماد بگیرند.

تاکنون وضعیت وزارت دفاع افغانستان نیز نامعلوم است و فردی برای این سمت به پارلمان معرفی نشده است. گفتنی است که هفته گذشته «محمد افضل لودین» به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به پارلمان افغانستان معرفی شد اما به علت اختلافات میان رهبران دولت از گرفتن این پست انصراف داد.