هافینگتون پست: عربستان با شرایط وخیمی مواجه است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

«دیوید هرست» نویسنده انگلیسی در مقاله ای که در نشریه آمریکایی هافینگتون پست به چاپ رسید، با اشاره به تحقق نیافتن اهداف سیاسی اصلی عملیات «طوفان قاطعیت» تا این لحظه، از مواجه شدن عربستان سعودی با شرایطی وخیم در یمن خبر داد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شفقنا، دیوید هرست نوشت حوثی ها از شهرهایی که بر آن سیطره یافتند خارج نشدند و عبدربه منصور هادی رئیس جمهور (مستعفی) یمن نیز نتوانست به صنعا بازگردد و گفتگوی ملی برای تشکیل دولت وحدت ملی هنوز آغاز نشده است.
وی افزود، تنگنای کنونی، عربستان را در برابر دو گزینه قرار می دهد: یا با استفاده از نیروهای یمنی با حوثی ها بجنگند، یا این که نیرویی خارجی را جمع آوری و آن را از طریق عدن وارد یمن کند. ولی هر دو گزینه چالشی بزرگ محسوب می شود زیرا حمایت از نیروهای قبیله ای به معنای مسلح کردن حزب اصلاح است که ترکیبی از عشایر و اخوان المسلمین محسوب می شود و خانواده حاکم بر عربستان درباره آن تردید دارد. چنین راهبردی موجب تغییر سیاستی خواهد شد که مبتنی بر مقابله با اخوان المسلمین در همه کشورهای عربی است که این گروه در آنجا به عنوان قدرتی سیاسی ظاهر شده است. به گفته هرست، یک مسئول سرشناس حزب اصلاح یمن اخیرا از ریاض دیدن کرده است.
به عقیده هرست، مجبور شدن هادی به تعیین خالد بحاح به عنوان معاون رئیس جمهور یمن، نشان دهنده اذعان عربستان به ضعف سیاسی هادی در یمن در مقایسه با بحاح است که نسبت به هادی شبکه ارتباطات گسترده تری در داخل یمن دارد.
به گفته هرست، ژنرال علی محسن صالح الاحمر، شخصیتی است که می تواند فرماندهی جنگ در یمن را برعهده بگیرد ولی هادی با چنین انتصابی مخالف است زیرا این ژنرال از شخصیت های شمال یمن محسوب می شود و به حزب اصلاح بسیار نزدیک است.
هرست افزود، گزینه دوم برای عربستان، اتکا کردن به اشغال زمینی یمن به دست نیروهای خارجی است ولی در این زمینه با گزینه های دشواری برای تعامل با هر یک از کشورهای پاکستان، ترکیه، اردن و مصر مواجه است.
هرست به نزدیک شدن بیشتر عربستان به قطر و ترکیه و فاصله گرفتن از امارات و مصر اشاره کرد و گفت احتمال دارد ترکیه به شریک راهبردی اصلی عربستان تبدیل شود.

52261

کد N793676