فیلم/ تظاهرات مردم یمن علیه شورای امنیت و عربستان

سیاسی

هزاران نفر از مردم یمن با برپائی تظاهرات مصوبه شورای امنیت و همچنین تجاوزات عربستان سعودی به ین کشور را محکوم کردند.

فیلم/ تظاهرات مردم یمن علیه شورای امنیت و عربستانهزاران نفر از مردم یمن با برپائی تظاهرات مصوبه شورای امنیت و همچنین تجاوزات عربستان سعودی به ین کشور را محکوم کردند.