اسلام هراسی در فرانسه افزایش یافته است

سیاسی

یک رسانه فرانسوی از 6 برابر شدن اسلام هراسی در پی حملات به دفتر مجله شارلی ابدو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 در گزارشی از افزایش اسلام هراسی در فرانسه از ژانویه 2015 در پی حمله به دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس خبر داد.

بنا بر این گزارش در سه ماهه اول سال 2015 تعداد 226 مورد حمله علیه مسلمانان ثبت شده است که 6 برابر میزان مشابه در سال گذشته است.

وزارت کشور فرانسه قرار است به زودی طرحی صد میلیون یورویی ارائه کند تا از افزایش این حوادث جلوگیری شود. نگرانی ها بعد از حمله گروهی افراطی به دفتر شارلی ابدو که موجب مرگ 17 تن شد این است که مردم فرانسه ، بین گروه های افراطی و مسلمانان تمییز قایل نشوند.