وزارت خارجه روسیه:

ارسال موشک اس 300 به ایران تضادی با تحریم های شورای امنیت ندارد

سیاسی

وزارت خارجه روسیه تصمیم این کشور برای لغو ممنوعیت ارسال سامانه ضد هوایی اس 300 به ایران را در تضاد با تحریم های جاری شورای امنیت ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، رئیس بخش کنترل تسلیحات و عدم اشاعه وزارت خارجه روسیه گفت تامین چنین تسلیحاتی (سامانه ضد هوایی اس 300) در تضاد با نظام جاری تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیست.

میخائیل یولیانوف گفت: ارسال موشک های ضد هوایی اس 300 به ایران سازگار با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

وی گفت: درباره تصمیم ارسال موشک های اس 300 به ایران هیاهوی زیادی می شود. تصمیم توفق ارسال موشک های اس 300 به ایران تصمیمی ملی بود که ما گرفته بودیم.

این دیپلمات روسی با ابراز تعجب از مواضع غربی ها در این خصوص گفت: حال ما در تصمیم خود تجدید نظر کرده ایم و همه تعجب می کنند نمی دانم چرا.