بان کی مون:

سازمان ملل به اجرای توافق هسته ای احتمالی با ایران کمک می کند

سیاسی

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت در صورت دستیابی به توافق هسته ای با ایران این سازمان به اجرای آن کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «با کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد اگر تا پایان ماه ژوئن توافق جامع هسته ای با ایران نهایی شود سازمان ملل برای اجرای آن تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی با استقبال از چهار چوب به دست آمده برای دستیابی به توافق هسته ای جامع در جریان مذاکرات لوزان سویس بین ایران و 6 قدرت جهانی گفت: اگر تا پایان ژوئن این توافق نهایی شود سازمان ملل برای کمک به اجرایی شدن آن تمامی تلاش خود را خواهد کرد از جمله انجام بازرسی ها و تائیدات از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی.

وی ابراز اطمینان کرد که دستیابی به توافق هسته ای با ایران موجب ایجاد فرصت های جدید در راستای تلاش ها برای رفع دیگر چالش های امنیتی منطقه خواهد شد.