دولت مصر با تخریب مقر حزب حسنی مبارک موافقت کرد

سیاسی

دولت مصر در بیانیه ای از موافقت خود با تخریب مقر حزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کابینه مصر شب گذشته با تخریب ساختمان حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم در زمان حسنی مبارک) موافقت کرد.

دفتر نخست وزیری مصر در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: دولت به زودی تخریب مقر حزب دموکرات ملی را آغاز خواهد کرد و ارتش، عملیات تخریب را برعهده خواهد داشت.

خاطرنشان می شود مقر حزب دموکرات ملی به رهبری حسنی مبارک در مرکز قاهره در نزدیکی میدان التحریر قرار دارد که در سال ۲۰۱۱ در جریان قیام مردمی مصر توسط انقلابیون به آتش کشیده شد.