فیلم/ اوباما توانایی توافق با ایران را دارد

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس جی هفت گفت: مطمئنم که رئیس جمهور آمریکا توانایی مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق نهایی بعد از حصول تفاهم در لوزان را دارد.

فیلم/ اوباما توانایی توافق با ایران را دارد«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس جی هفت گفت: مطمئنم که رئیس جمهور آمریکا توانایی مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق نهایی بعد از حصول تفاهم در لوزان را دارد.