اجمالی/افخم در نشست خبری:

دولت ها مجری تعهدات بين المللی هستند

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: از نظر قوانين بين المللی دولت ها مجري تعهدات بين المللي هستند.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره مصوبه اخیر كميته خارجي سنا و تاثير آن بر مذاكرات گفت: ما در حال انجام مذاكره هستيم، از نظر ما طرف مقابل دولت ها هستند و از نظر قوانين بين المللي هم دولت ها مجري تعهدات بين المللي هستند.

وی افزود: ما در حال مذاكره با دولت امريكا هستيم ابعاد حقوقي و فني و كارشناسي در حال كار است.

ادامه دارد...