چه کسانی مسایل کلان مجلس را هدایت می کنند؟

مجلس نهم,مجلس هشتم

در هر دوره از مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان هستند که فعالیت بیشتری نسبت به نمایندگان بیشتر دارند.

سيد صادق روحاني: منتخبين ملت در هر دوره مجلس شوراي اسلامي از جناح هاي مختلف سياسي کشور هستند. بسياري از آن ها همچنين به صورت مستقل نامزد مي شوند و عضو هيچ دسته و گروهي نيستند. اکثر نمايندگاني که وارد مجلس مي شوند، بيش از آنکه به مسايل کلان و ملي کشور بپردازند به مسايل منطقه خود مي پردازند و در پي رفع مشکلات شهر خود هستند. به همين جهت در مسايل کلي کشور و نيز مسايل سياسي که در مجلس به وقوع مي پيوندد، مانند استيضاح ها و راي اعتمادها، نمايندگاني که فعال هستند نسبت بسيار کمتري نسبت به باقي نمايندگان دارند. در حقيقت اين تعداد کم نمايندگان رهبري جريان هاي سياسي درون مجلس را در دست دارند. جدول حاضر نام تعدادي از نمايندگان فعال مجلس در سه دوره اخير آمده است. همانطور که مشاهده مي شود بيشتر نمايندگان فعال و تعيين کننده مجلس نمايندگان شهرهاي بزرگ به خصوص تهران هستند.

 

دوره

نام نماينده

شهر

هفتم

ابوطالب، سعيد

تهران

اختري، عباسعلي

تهران

افروغ،عماد

تهران

باهنر، محمدرضا

تهران

تمدن، مرتضي

چهارمحال و بختياري

حقشناس، هادي

رشت

خادم، اميررضا

تهران

خوشچهره، محمد

تهران

دانش جعفري، داوود

تهران

شيخ الاسلام، حسين

تهران

طباطبايي، سيد محمد مهدي

تهران

طلايي نيک، رضا

تهران

عليخاني، قدرت الله

قزوين

کوهکن، محسن

لنجان

متکي، منوچهر

تهران

مظفر، حسين

تهران

ميرتاج الديني، سيد محمدرضا

تبريز

نديمي، ايرج

لاهيجان

ابوترابي فرد، سيد محمد مهدي

قزوين

حدادعادل، غلامعلي

تهران

بنايي، علي

قم

توکلي، احمد

تهران

جلالي، کاظم

شاهرود

جهانگيرزاده، جواد

اروميه

رضايي ميرقائد، اميدوار

مسجدسليمان

رهبر، محمدتقي

اصفهان

زاکاني، عليرضا

تهران

عباسپورتهراني فرد،علي

تهران

هشتم

آقاتهراني، مرتضي

تهران

ابوترابي فرد، سيدمحمدحسن

قزوين

لاريجاني، علي

قم

انصاري، جمشيد

زنجان

اکرمي، سيد رضا

تهران

باهنر، محمدرضا

تهران

بادامچيان، اسدالله

تهران

بروجردي، علاءالدين

بروجرد

بنايي، علي

قم

جلالي، کاظم

شاهرود

حاجي بابايي، حميدرضا

همدان

حدادعادل، غلامعلي

تهران

حسينيان، روح الله

تهران

خباز، محمدرضا

کاشمر

رسايي، حميد

تهران

رهبر، محمدتقي

اصفهان

زاکاني، عليرضا

تهران

صدر، سيد شهاب الدين

تهران

عباسپورتهراني فرد، علي

تهران

عبدالهي، رضا

ماهنشان

عليخاني، قدرت الله

قزوين

غفوري فرد، حسن

تهران

فدايي، حسين

تهران

کاتوزيان، حميدرضا

تهران

کواکبيان، مصطفي

سمنان

کوثري، اسماعيل

تهران

کوهکن،محسن

لنجان

کوچک زاده، مهدي

تهران

مصباحي مقدم، غلامرضا

تهران

مطهري، علي

تهران

مفتح،محمدمهدي

همدان

ميرتاج الديني، سيدمحمدرضا

تبريز

نادران، الياس

تهران

ناطق نوري، احمد

نور

نجابت، حسين

تهران

نوباوه وطن، بيژن

تهران

توکلي،بيژن

تهران

رضايي ميرقائد

مسجد سليمان

نهم

زاهدي،محمدمهدي

کرمان

حدادعادل، غلامعلي

تهران

کوچک زاده، مهدي

تهران

نبويان، سيدمحمود

تهران

طلا، حسين

تهران

محجوب، عليرضا

تهران

مظفر، حسين

تهران

نديمي، ايرج

لاهيجان

جلالي، کاظم

شاهرود

جهانگيرزاده، جواد

اروميه

کريمي قدوسي، جواد

مشهد

کوثري، اسماعيل

تهران

مصباحي مقدم، غلامرضا

تهران

تاجگردون،غلامرضا

گچساران

نادران، الياس

تهران

پزشکيان، مسعود

تبريز

لاريجاني، علي

قم

زاکاني،عليرضا

تهران

توکلي، احمد

تهران

بذرپاش، مهرداد

تهران

نعمتي، بهروز

اسدآباد

آقاتهراني، مرتضي

تهران

سالک، احمد

اصفهان

نوباوه وطن، بيژن

تهران

مطهري، علي

تهران

باهنر، محمدرضا

تهران

حسينيان، روح الله

تهران

رسايي، حميد

تهران

مفتح، محمدمهدي

همدان

ابوترابي فرد، سيد محمد مهدي

قزوين

بروجردي، علاءالدين

بروجرد

 

 

2929

 

 

کد N791081