کرزای برای آزادی ۳۱ گروگان هزاره به ولایت زابل سفر کرد

سیاسی

رسانه های افغانستان، از سفر حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان به ولایت زابل جهت رایزنی برای آزادی ۳۱ گروگان هزاره خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حامد کرزای به همراه سیاف، یکی از رهبران جهادی افغانستان به این ولایت سفر کرده تا از نزدیک با گروگان گیران مذاکره کرده و مقدمات رهایی ۳۱ مسافر ربوده شده را فراهم سازد.

حدود دو ماه پیش ۳۱ نفر از شهروندان هزاره در مسیر هرات به کابل توسط افراد ناشناس ربوده شد و تاکنون خبری از سرنوشت آنها در دست نیست.

مردم و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، مقامات دولتی را به رفتار دوگانه در مقابل شهروندان و بی توجهی نسبت به سرنوشت گروگان ها متهم می کنند.