تمایل همسایگان افغانستان به مذاکرات صلح افزایش یافته است

سیاسی

شورای عالی صلح افغانستان گفت تمایل همسایگان افغانستان از جمله پاکستان به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح افغانستان از تمایل همسایگان این کشور به مذاکرات صلح ابراز خرسندی کرد.

به گفته وی، تمایل همسایگان افغانستان به آغاز گفتگوهای صلح نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

این عضو شورای عالی صلح افغانستان گفت با توجه به تغییر رویکرد کشورهای همسایه از جمله پاکستان، باید به مواضع آنها اعتماد داشت و بر روند گفتگوها تاکید کرد.

چند روز پیش دولت پاکستان به طالبان افغانستان هشدار داده بود که پاکستان دیگر برای شما امن نیست و بهتر است با دولت افغانستان به توافق برسید.