برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سودان

سیاسی

انتخابات ریاست جهوری و پارلمانی سودان برای اولین بار پس از جدایی از سودان جنوبی امروز آغاز شده و تا پس فردا ادامه خواهد داشت.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از اشبکه العربیه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سودان از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلی آغاز می شود.

این اولین دور برگزاری انتخابات پس از جدایی سودان جنوبی از سودان از سال ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می شود.

« عمر البشیر» نامزد ریاست جمهوری و  رئیس جمهوری کنونی این کشور که حدود ۲۵ سال است در این مقام است در پی بحران اقتصادی که پس از جدایی سودان جنوبی از سودان که به از دست دادن یک سوم از اراضی و چاههای نفت این کشور منجر شده وعده بهبود اوضاع اقتصادی را در پی پیروزی خود در این انتخابات داده است.

ثبات اوضاع امنیتی نیز یکی دیگر از شعارهای انتخاباتی بشیر در این انتخابات است.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امروز آغاز می شود و تا پس فردا ادامه خواهد داشت.

تعداد شهروندان سودانی واجدین شرایط برای شرکت در این انتخابات نیز ۱۳ میلیون نفر اعلام شده است.

این انتخابات درحالی برگزار می شود که بسیاری از احزاب سیاسی و اپوزسیون آن را تحریم کرده اند.

خواندنی از سراسر وب