اشتاین مایر:

در مذاکره با یونان پیشرفت هایی داشته ایم

سیاسی

وزیر خارجه آلمان گفت مذاکرات اتحادیه اروپا با یونان بر سر به اجرا گذاشته شدن اصلاحات اقتصادی با پیشرفت هایی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان از پیشرفت در مذاکرات اتحادیه اروپا با یونان در مورد اجرای اصلاحات اقتصادی در این کشور خبر داد. وی در گفتگو با نشریه دی ولت آلمان با بیان این مطلب تاکید کرد هنوز مسائل تعیین کننده ای برای دستیابی به توافق با آتن باقی مانده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا برای اعطای کمک مالی بیشتر به یونان، تا بیستم آوریل به دولت «الکسیس چیپراس» مهلت داده است. آتن باید تا این تاریخ فهرست قابل قبولی از اصلاحات مالی انجام گرفته را تحویل این اتحادیه دهد.

قرار است پیش از برگزاری نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا با موضوع کمک مالی به یونان در روز بیست و چهارم آوریل، نهادهای تصمیم گیرنده این اتحادیه از جمله کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و نیز صندوق بین المللی پول اقدامات انجام گرفته از سوی این کشور را مورد بررسی قرار دهند.