فیلم/ وضعیت یمن در سومین هفته از حملات عربستان

سیاسی

تجاوز هوایی عربستان به یمن وارد سومین هفته خود شده و در این میان مدعیان حقوق بشر به دلیل ارتباطات گسترده خود با آل سعود، چشم خود را بر روی حقیقت بسته اند.

فیلم/ وضعیت یمن در سومین هفته از حملات عربستانتجاوز هوایی عربستان به یمن وارد سومین هفته خود شده و در این میان مدعیان حقوق بشر به دلیل ارتباطات گسترده خود با آل سعود، چشم خود را بر روی حقیقت بسته اند.