فیلم/ تعطیل شدن کنگره آمریکا در پی تیراندازی در کپیتال هیل

سیاسی

خودکشی یک مرد در واشنگتن موجب تعطیلی کپیتال هیل شد.

فیلم/ تعطیل شدن کنگره آمریکا در پی تیراندازی در کپیتال هیلخودکشی یک مرد در واشنگتن موجب تعطیلی کپیتال هیل شد.