تفاوت روحانی و احمدی نژاد از نگاه پورمحمدی

روزنامه ایران پرسش زیر از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و پاسخ وی را منتشر کرده است:

شما در دولت فعلی و دولت قبل وزیر بودید. قضاوت شما از منش رئیس جمهوری فعلی و رئیس دولت قبل چیست؟
همان قضاوتی که عموم مردم دارند، در درون کابینه هم وجود دارد. جناب آقای احمدی‌نژاد؛ پرکار، پر تحرک و جسور بود و آقای روحانی با متانت بیشتر، نگاه کارشناسی، حزم و احتیاط تصمیم ‌گیری می‌کند؛ به نظر دیگران توجه کرده و به قوانین، اعتنای جدی دارد. اگر این دو روحیه جمع شود، آثار بالایی به‌دست می‌دهد. اما اگر قابل جمع نباشد، تقدم با آقای روحانی است. زیرا خیر و سلامت رفتار جناب  آقای روحانی برای کشور، مردم و جامعه بیشتر است، و نتیجه آن روشن است.

 

17302

کد N787240