استرالیا از پذیرفتن سفیر افغانستان خودداری کرد

سیاسی

استرالیا با ارسال نامه ای به دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد به علت اینکه سفیر افغانستان دارای تابعیت استرالیایی است، نمی توانند وی را به عنوان سفیر افغانستان در کشورشان بپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، کشور استرالیا از پذیرفتن سفیر افغانستان در کشورش خودداری کرد.

معین مرستیال، مدتی پیش از سوی دولت وحدت ملی به عنوان سفیر افغانستان در استرالیا معرفی شده بود اما دولت استرالیا با ارسال نامه ای گفته است که این شخص دارای تابعیت استرالیایی است و آنها نمی توانند شهروند کشورشان را به عنوان سفیر کشوری دیگر قبول کنند.

گفته می شود معین مرستیال چند سال پیش از طریق سرمایه گذاری در استرالیا تابعیت این کشور را اخذ کرده است.