فیلم/ تظاهرات مردم برزیل به دلیل کشته شدن کودک ۱۰ ساله توسط پلیس

سیاسی

کشته شدن یک کودک ۱۰ ساله بدست پلیس در برزیل موجب شکل گیری اعتراضاتی در این کشور علیه خشونت پلیس شده است.

فیلم/ تظاهرات مردم برزیل به دلیل کشته شدن کودک ۱۰ ساله توسط پلیسکشته شدن یک کودک ۱۰ ساله بدست پلیس در برزیل موجب شکل گیری اعتراضاتی در این کشور علیه خشونت پلیس شده است.