فیلم/ خواست مردم اوکراین برای استعفای نخست وزیر

سیاسی

سرویس بین الملل: هزاران نفر از مردم اوکراین با برپائی تظاهرات خواستار استعفای «آرسنی یاتسنیوک» از سمت نخست وزیری شدند.

با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین، فساد در این کشور همچنان ادامه دارد و به همین دلیل مردم اوکراین با برپائی تظاهرات خواستار کنار رفتن دولت هستند. 

فیلم/ خواست مردم اوکراین برای استعفای نخست وزیرسرویس بین الملل: هزاران نفر از مردم اوکراین با برپائی تظاهرات خواستار استعفای «آرسنی یاتسنیوک» از سمت نخست وزیری شدند.